Actueel

NIEUWS
AGENDA


NIEUWS

april 2018

Project Routekaart BIM in gemeenten gestart

De gehele levenscyclus van bouwwerken wordt in toenemende mate op BIM gebaseerd. Dit raakt ook de gemeente – als omgevingsplanner, vergunningverlener, handhaver, opdrachtgever, beheerder en registrator. Verwacht mag worden dat bouwplannen als BIM ingediend kunnen gaan worden. De Omgevingswet biedt een kans op basis hiervan het proces van vergunningverlening, toetsing en handhaving te moderniseren. Verder kan de doelmatigheid van interne en externe informatie-uitwisseling over bouwwerken d.m.v. BIM sterk verbeterd worden. Betrokkenheid van de gemeenten bij BIM bevordert voorts de implementatie van open BIM-standaarden, waarmee de gehele bouw- en installatiesector gebaat is. Om het gebruik van BIM te versnellen en tegelijkertijd gecontroleerd te implementeren hebben VNG en BIM loket het initiatief genomen een model-routekaart op te stellen voor BIM in gemeenten.

Het project, dat loopt tot eind 2018, wordt geleid door Hein Corstens. Deelnemers zijn de gemeenten Almere, Alphen aan den Rijn, Amsterdam, Eindhoven, ’s-Hertogenbosch, Rotterdam en Venray, alsmede Het Gegevenshuis Limburg.

27 juli 2017

Digitale leergang Omgevingsrecht en geo-informatie opgeleverd.

Ten behoeve van het opleidingsprogramma van Geodation is door CORSTENS informatiearchitectuur de leergang Omgevingsrecht en geo-informatie ontwikkeld en in juli 2017 opgeleverd. Deze leergang behandelt de informatievoorziening ten behoeve van het omgevingsrecht. Dit vanuit een beter begrip van dat omgevingsrecht zelf. Het gaat erom het  inzicht te vergroten in de mobilisering, verwerking en presentatie van de benodigde geo-informatie en te leren daarbij op zinvolle wijze gebruik te maken van allerlei bronnen. Tenslotte is de leergang gericht op het verkrijgen van inzicht in de werkzaamheden, die noodzakelijk zijn om omgevingswetgeving efficiënt en effectief uit te voeren. De leergang gaat uit van de huidige situatie inclusief ruime aandacht voor de in 2016 door het parlement aanvaarde Omgevingswet met bijbehorend digitaal stelsel. De leergang is niet alleen geschikt voor operationele medewerkers. Hij bevat ook meer dan voldoende informatie en wetenswaardigheden om leerzaam en interessant te zijn voor leidinggevenden, adviseurs en beleids­medewerkers. Nadere informatie over prijs, inschrijving, studiebegeleiding, examen, e.d. is te vinden op www.geodation.nl. Voor inhoudelijke informatie kan contact opgenomen worden met Hein Corstens ( hein@corstens.nl of 0655382288).

 


AGENDA

31 januari 2019: Conferentie BIM in gemeenten te ‘s-Hertogenbosch