De informatiearchitect

Rol van de informatiearchitect

Methodologie

Rol van de informatiearchitect

Een informatie-architect is:

 1. onafhankelijk adviseur van de opdrachtgever; NB nog belangrijker dan onafhankelijkheid is objectiviteit: dit wordt bevorderd door transparantie en controleerbaarheid;
 2. ontwerper van de informatievoorziening; de ontwerpactiviteit kan betrekking hebben op de gehele informatievoorziening, op de informatie-infrastructuur of op afzonderlijke informatiesystemen;
 3. supervisor over de realisatie van informatiesystemen.

Overkoepelend is dus het ontwerp van de informatievoorziening. Deelactiviteiten zijn:

 • Analyse informatie-infrastructuur
 • Ontwikkelen lange termijnvisie op de informatie-infrastructuur
 • Ontwikkelen, toepassen en handhaven van ontwerpcriteria
 • Opstellen programma’s van eisen, specificaties en ontwerpen
 • Ontwerp/modellering van functies, services en gegevens
 • Testen
 • Ontwikkeling van migratieplannen, sturen van de verandering
 • Toetsing van technische uitwerkingen en implementaties
 • Supervisie op de uitwerking en implementatie

Methodologie

In de informatiewereld verdient het aanbeveling te werken met een evolutionaire methode, waarin ontwerp en realisatie gaandeweg in stapjes geconcretiseerd worden. Bijvoorbeeld DSDM. In DSDM (Dynamic Systems Development Method) komen de resultaten tot stand in een iteratief proces, waarbij in iedere iteratie in relatief korte tijd een functioneel model, een technisch model en gerealiseerd model ontwikkeld worden. Aan het begin van het gehele proces wordt een overkoepeld globaal model (‘bedrijfsmodel’) ontwikkeld. Iedere iteratie wordt afgebakend in tijd en geld. Binnen die afbakening (‘timebox’) wordt zoveel mogelijk van de eisen en wensen gerealiseerd, waarbij de in overleg vastgestelde hoogste prioriteiten het eerst aan de beurt komen. DSDM is gebaseerd op samenwerking van ontwikkelaars en gebruikers.

Binnen het proces worden technieken gebruikt, die op de activiteit zijn toegesneden technieken, zoals UML.

Naast DSDM is door CORSTENS informatiearchitectuur Scrum in diverse projecten toegepast..