Publicaties

Naar een driedimensionale digitale gemeente, GeoInfo 2023-1, 24 maart 2023

Van 3D-brondata naar 3D-objectenregistratie, GeoInfo 2022-2, 28 juni 2022

Naar een toekomstgericht vaarwegennetwerk , GeoInfo 2022-2, 28 juni 2022

Naar een Gemeentelijk Gegevenswoordenboek, Common Ground, 21 oktober 2021

Behoud de beleidscyclus, maar zet de data centraal, iBestuur Special, september 2021

Naar een Omgevingsgegevensmodel, iBestuur 9 juni 2020 pdf

Gemeentelijke Digitale Stelsels Omgevingswet, deel 3: processen – Kenniscentrum Omgevingswet, 7 mei 2020

Gemeentelijke Digitale Stelsels Omgevingswet, deel 2: applicaties – Kenniscentrum Omgevingswet, 2 april 2020

Gemeentelijke Digitale Stelsels Omgevingswet: er is nog veel te doen!, deel 1: data – Kenniscentrum Omgevingswet, 3 maart 2020

Tactisch gegevensmanagement voor de Omgevingswet – Kenniscentrum Omgevingswet, 7 mei 2019

Gemeenten gaan aan de slag met BIM – BIG nieuws 2 april 2019

Gemeenten omarmen BIM – GIS Magazine oktober/november 2018 

De betekenis van Bouwwerk Informatiemodellen voor de Omgevingswet –  Kenniscentrum Omgevingswet, 6 juli 2018

Voordelen van BIM gelden ook voor gemeenten – iBestuur online 22 februari 2018

Gebiedsmodellen – Stumico Nieuwsbrief 115, 06-2014

Het Gebiedsmodel: Productmodel voor een Gebied – Geo-Info 10(2013)7

BIM en Gebiedsmodellen in de gemeente – Microvisie 15(2013)2

Area Lifecycle Management – CAD Magazine september 2013

Bouwen met omgevingsinformatie. CUR Bouw & Infra Publicatie 239, 30 november 2011

Gebiedsinformatiemodellen komen niet uit de hoge hoed – GeoInside 19(2011)2

Zonder ‘omgevingsinformatie’ is Bouwwerk Informatie Model niet compleet – GeoInside 19(2011)1

BIM en Omgevingsinformatie: nieuwe schakel in het bouwproces – GIS Magazine juli/augustus 2010-5 en CAD Magazine september 2010-6

Wisselende contacten geen probleem dankzij Spatial Service Oriented Architecture – viMatrix 13(2005)7

Informatiefabrieken en meta-informatie – GeoMetaMatica, publicatie van NCG, Nederlandse Commissie voor Geodesie, Delft, onder redactie van Luc Heres, mei 2004 (ISBN 90 6132 285 5)

Geo-Data Store, inleiding t.b.v. Geo-informatiedag Nederland 2002 – (GIN 2002), VGVI, 15 februari 2002

Kennismanagement en de rol van informatietechnologie – Management & informatie 1999/6

Geografische Informatiesystemen – Array Handboek Database Systemen, 1995

Gegevensmanagement en GIS – inleiding tbv Joint European Conference and Exhibition on Geographical Information 1995

Gegevensmanagement – Geodesia 1993/5 (i.s.m. R. Schuwer)

Gegevensordening in de ruimtelijke ordening – Stedebouw en Volkshuisvesting 1992/4 (i.s.m. H. van der Straaten)

Gemeentelijk functioneel ontwerp: van woordenboek naar kennisbank – Geodesia 1992/4 (i.s.m. R. Schuwer)

Milieu informatievoorziening: noodzakelijk bestanddeel van bedrijfsinterne milieuzorg – Milieu. Tijdschrift voor milieukunde, december 1991 (i.s.m. J. de Groene)

Criteria voor selectie van basisgegevens in GFO’s – I & A/ vakmatig, oktober 1991 (i.s.m. W. Willems)

Zeven aandachtspunten voor informatieplanning – Gemeentelijk Automatise­rings Magazine, april 1990

Alles draait om de gegevens – Binnenlands Bestuur Management, 25 november 1988

Basisregistraties zijn best verenigbaar met zelfbeheer – Binnenlands Bestuur Management, 23 juni 1989

Informatieplanning bij gemeentewerken, harde noodzaak – Gemeente­wer­ken 1988, nrs. 8/9 en 11