Publicaties

Naar een Gemeentelijk Gegevenswoordenboek, iBestuur, 28 februari 2022

Naar een Gemeentelijk Gegevenswoordenboek, Common Ground, 21 oktober 2021

Behoud de beleidscyclus, maar zet de data centraal, iBestuur Special, september 2021

Naar een Omgevingsgegevensmodel, iBestuur 9 juni 2020 pdf

Gemeentelijke Digitale Stelsels Omgevingswet, deel 3: processen – Kenniscentrum Omgevingswet, 7 mei 2020

Gemeentelijke Digitale Stelsels Omgevingswet, deel 2: applicaties – Kenniscentrum Omgevingswet, 2 april 2020

Gemeentelijke Digitale Stelsels Omgevingswet: er is nog veel te doen!, deel 1: data – Kenniscentrum Omgevingswet, 3 maart 2020

Tactisch gegevensmanagement voor de Omgevingswet – Kenniscentrum Omgevingswet, 7 mei 2019

Gemeenten gaan aan de slag met BIM – BIG nieuws 2 april 2019

Gemeenten omarmen BIM – GIS Magazine oktober/november 2018 

De betekenis van Bouwwerk Informatiemodellen voor de Omgevingswet –  Kenniscentrum Omgevingswet, 6 juli 2018

Voordelen van BIM gelden ook voor gemeenten – iBestuur online 22 februari 2018

Gebiedsmodellen – Stumico Nieuwsbrief 115, 06-2014

Het Gebiedsmodel: Productmodel voor een Gebied – Geo-Info 10(2013)7

BIM en Gebiedsmodellen in de gemeente – Microvisie 15(2013)2

Area Lifecycle Management – CAD Magazine september 2013

Bouwen met omgevingsinformatie. CUR Bouw & Infra Publicatie 239, 30 november 2011

Gebiedsinformatiemodellen komen niet uit de hoge hoed – GeoInside 19(2011)2

Zonder ‘omgevingsinformatie’ is Bouwwerk Informatie Model niet compleet – GeoInside 19(2011)1

BIM en Omgevingsinformatie: nieuwe schakel in het bouwproces – GIS Magazine juli/augustus 2010-5 en CAD Magazine september 2010-6

Wisselende contacten geen probleem dankzij Spatial Service Oriented Architecture – viMatrix 13(2005)7

Informatiefabrieken en meta-informatie – GeoMetaMatica, publicatie van NCG, Nederlandse Commissie voor Geodesie, Delft, onder redactie van Luc Heres, mei 2004 (ISBN 90 6132 285 5)

Geo-Data Store, inleiding t.b.v. Geo-informatiedag Nederland 2002 – (GIN 2002), VGVI, 15 februari 2002

Kennismanagement en de rol van informatietechnologie – Management & informatie 1999/6

Geografische Informatiesystemen – Array Handboek Database Systemen, 1995

Gegevensmanagement en GIS – inleiding tbv Joint European Conference and Exhibition on Geographical Information 1995

Gegevensmanagement – Geodesia 1993/5 (i.s.m. R. Schuwer)

Gegevensordening in de ruimtelijke ordening – Stedebouw en Volkshuisvesting 1992/4 (i.s.m. H. van der Straaten)

Gemeentelijk functioneel ontwerp: van woordenboek naar kennisbank – Geodesia 1992/4 (i.s.m. R. Schuwer)

Milieu informatievoorziening: noodzakelijk bestanddeel van bedrijfsinterne milieuzorg – Milieu. Tijdschrift voor milieukunde, december 1991 (i.s.m. J. de Groene)

Criteria voor selectie van basisgegevens in GFO’s – I & A/ vakmatig, oktober 1991 (i.s.m. W. Willems)

Zeven aandachtspunten voor informatieplanning – Gemeentelijk Automatise­rings Magazine, april 1990

Alles draait om de gegevens – Binnenlands Bestuur Management, 25 november 1988

Basisregistraties zijn best verenigbaar met zelfbeheer – Binnenlands Bestuur Management, 23 juni 1989

Informatieplanning bij gemeentewerken, harde noodzaak – Gemeente­wer­ken 1988, nrs. 8/9 en 11