Specialismen

CORSTENS informatie-architectuur is gespecialiseerd in het ontwikkelen en implementeren van CENTRALE INFORMATIEMODELLEN, ook wel ONTOLOGIEËN genoemd. Voorbeelden hiervan zijn:

  • Bouwwerkinformatiemodel (BIM)
  • Gebiedsinformatiemodel
  • Nautisch informatiemodel
  • Overheidsinformatiemodel (uitwerking van NORA)
  • Patiëntinformatiemodel

Bij alle modellen speelt RUIMTELIJKE informatie een rol. Ruimtelijke informatie gaat heel ver. Dat zag het beroemde ontwerpersechtpaar Charles en Ray Eames al in 1977. Zie het filmpje Powers of Ten, waarin vanuit een basissituatie –  een picnic – gereisd wordt naar de randen van het universum en daarna – via Aarde – naar de elementaire deeltjes. Zie

http://www.youtube.com/watch?v=0fKBhvDjuy0&width=1024&height=600

(bron: http://www.eamesoffice.com).