Roadmap BIM voor gemeenten

De invoering van de Omgevingswet impliceert voor gemeenten een andere manier van verwerking van bouwwerkinformatie. De informatieproducten van het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO), die betrekking hebben op bouwwerken, zoals woningen, wegen en leidingen, zullen gebaseerd zijn op BIM, op BouwwerkInformatieModellen. Een BIM is een digitale representatie van een bouwwerk, die gebruikt wordt voor specificatie, ontwerp, realisatie en onderhoud. In een BIM zijn (3D-)geometrie en andere data geïntegreerd.

De verbreiding van BIM gaat snel. Op niet al te lange termijn zal de bouw geheel op BIM gebaseerd zijn. BIM is dan dé basis voor informatiemanagement in de bouw- en installatiewereld. BIM is een hulpmiddel om de ontwikkeling en het beheer en onderhoud van bouwwerken effectief en efficiënt te maken. De overheid als deelnemer aan de bouw- en onderhoudsketen kan niet anders als zich hierbij aansluiten.

Bouwwerkinformatie is niet alleen van belang voor de Omgevingswet, maar ook voor:

 • geo-informatie (de meeste elementen van geo-informatie zijn bouwwerken: wegen, kunstwerken, inrichtingselementen, spoorbanen gebouwen, leidingen);
 • technische toetsing en handhaving (mede in relatie tot de waarschijnlijke invoering van de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen);
 • opdrachtverlening en beheer van gemeentelijke bouwwerken (infrastructuur, openbare ruimte, gebouwen);
 • openbare orde en veiligheid;
 • energie;
 • belastingheffing;
 • zorg;
 • statistiek.

Om die reden dient de verwerking van bouwwerkinformatie integraal bekeken te worden, precies zoals dat met BIM bedoeld is! Een mogelijke oplossing is een digitaal op BIM gebaseerd bouwwerkdossier.

Aanpak:

 1. Inventarisatie (interviews, deskresearch)
 2. Analyse
 3. Workshop
 4. Opstellen roadmap.

In de roadmap wordt op een overzichtelijke manier de invoering van BIM in de komende tijd weergegeven. De roadmap dient de gemeente te helpen haar positie te bepalen ten opzichte van de digitalisering in de bouwsector en te achterhalen wat die betekent voor de eigen organisatie en de relatie met opdrachtnemers bij beheer en bij bouwprojecten. De roadmap dient in landelijke ontwikkelingen te passen, zoals  het Digitale Stelsel Omgevingswet. Ook zal aangesloten worden op de ontwikkeling naar standaarden en digitale infrastructuur in de bouw- en vastgoedsector. Zo mogelijk wordt aangesloten bij de pilotstarter van de VNG.

PDF document