Visie

CORSTENS informatie-architectuur wil een  geïntegreerde informatievoorziening in organi­sa­ties bevorderen. Door een geïntegreerde informatievoorziening worden gegevens eenduidig en eenmalig opgeslagen, waardoor processen doelmatiger en doeltreffender kunnen verlopen. In een geïntegreerde informatievoorziening worden gegevens en processen centraal gedefinieerd en vastgelegd op basis van de te leveren diensten en producten.

Achterliggende doelstelling is te komen tot betere producten met meer en tevredener klanten. Informatie is niet alleen meer een kostenpost, maar ook en in toenemende mate een opbrengtgenerator.

De afgelopen jaren is CORSTENS informatie-architectuur zich met name gaan richten op het objecten-  en gegevensdeel van de informatiearchitectuur. Het gaat dan om het opzetten, inrichten en onderhouden van ontologieën en productmodellen. Deze onderwerpen komen in het onderdeel Informatiearchitectuur aan bod, nadat eerst  onze visie op de informatie-architectuur in den brede nader is uitgewerkt.