CORSTENS informatiearchitectuur ontwerpt en implementeert als onafhankelijk adviseur informatiesystemen op alle niveaus (van eenvoudig deelsysteem tot en met de geïntegreerde informatievoorziening van een organisatie). De ontwikkeling van een informatiesysteem kent een aantal stappen, die  door CORSTENS informatiearchitectuur met diensten worden ingevuld:

  • Visie-ontwikkeling
  • Analyse
  • Modellering
  • Ontwerp en specificatie
  • Planning en programmering
  • Supervisie en testen

De stappen kunnen overigens iteratief of parallel verlopen, zie hier.

Centraal in de dienstverlening van CORSTENS informatiearchitectuur staat het ontwerpen van de informatievoorziening. Het ontwerp kan betrekking hebben op alle aspecten van die informatievoorziening: de data, de applicaties, de IT-infrastructuur en de processen. Daarbinnen is de dienstverlening van CORSTENS informatiearchitectuur  vooral gericht op het data-aspect. De samenhang wordt hier toegelicht. Het ontwerpen wordt echter voorafgegaan door modellering en analyse. In de modellering wordt met tekst en tools een afbeelding – in de vorm van een beschrijving van de betreffende data, applicaties, processen en configuraties – gemaakt van het aan te pakken informatiesysteem of –domein. Het resulterende model  vormt een instrument om knelpunten in de bestaande informatievoorziening te analyseren en een nieuwe informatievoorziening te ontwerpen.  Het ontwerp is de basis voor de realisatie, waarop door CORSTENS informatiearchitectuur supervisie gehouden wordt. In specifieke gevallen wordt ook de implementatie verzorgd.

Naast deze concrete op specifieke situaties gerichte diensten kan CORSTENS informatiearchitectuur ingeschakeld worden voor meer algemene diensten :

  • Opleiding
  • Verzorgen van voordrachten en presentaties
  • Advies.