Actueel

NIEUWS
AGENDA


NIEUWS

Innovatiebudget voor Gemeentelijk Gegevenswoordenboek

NIEUWSBERICHT – 12 november 2021- Hein Corstens, Marcel Krassenburg

Tijdens de slotdag van de Demodam Hackathon II op vrijdag 5 november 2011 is de uitslag van de jury bekend gemaakt over de ingediende ideeën/innovaties, die het hele ecosysteem van Common Ground en/of Demodam ondersteunen. Aan het Gemeentelijk Gegevenswoordenboek is daarbij een innovatiebudget toegekend. Dit idee is ingediend door Hein Corstens (informatie-architect) en Marcel Krassenburg (systeemontwerper). Zie terugblik en de pitch.

Veel begrippen

De (lokale) overheid gebruikt in ieder beleidsterrein vele begrippen in de werkprocessen en voor de communicatie met organisaties en inwoners. Dit komt duidelijk naar voren bij de ontwikkeling van informatiesystemen, waarbij proceseigenaren, informatie-architecten, software-ontwikkelaars, gebruikers en beheerders met elkaar in gesprek zijn.

Woordenboek

Deze begrippen zijn niet altijd eenduidig beschreven. Al langere tijd bestaat de behoefte aan een overzichtelijk en toegankelijk informatiepunt, dat ook al bestaande woordenlijsten in basisregistraties makkelijk vindbaar maakt. Zo’n “woordenboek” bevat alle begrippen, in de context waar zij gebruikt worden. Het geeft definities, synoniemen, afkortingen, eventueel vertalingen.

Informatiemodellen

Om de informatiehuishouding van gemeenten in te richten, zijn informatiemodellen nodig. Deze typeren begrippen (objecten) en de relaties tussen de begrippen en hun eigenschappen, als basis voor applicaties die werkprocessen ondersteunen. Zo werkt groenbeheer van een gemeente met “bomen”, waar soorten van zijn (eik, plataan), met begrijpelijke gegevens per boom (standplaats, grootte, conditie) en specialistische gegevens die je als bewoner niet direct overziet (boomveiligheidsklasse, herplantplicht, monetaireboomwaarde, takvrijeRuimteTotGebouw, VrijeDoorrijhoogtePrimair). Een programmeur maakt dan een applicatie voor het bijhouden van de boomgegevens en voor het maken van lijsten of kaarten. Het Gegevenswoordenboek helpt om elkaar in dat proces snel en goed te begrijpen. Zie ook het schema in de bijlage.

API’s

Een belangrijk informatiekundig principe van Common Ground is het “losmaken” van gegevens van een applicatie, zodat hergebruik eenvoudiger wordt. Gunstig is dat bij het formuleren van een API de vraag zich aanscherpt naar de werkelijk benodigde gegevens. Risico is een wildgroei aan API’s. Het Gegevenswoordenboek geeft overzicht op gegevensstructuren en kan API’s samenstellen uit informatiemodellen.

Proof of Concept

Het innovatiebudget maakt het mogelijk om samen met geïnteresseerde gemeenten een Proof of Concept op te zetten. Dat maakt zichtbaar hoe het Gemeentelijk Gegevenswoordenboek kan werken en hoe het bruikbaar is voor alle 355 gemeenten. Ook wordt de al bestaande kennis benut van het Gemeentelijk Gegevensmodel van de gemeente Delft en het Gegevenswoordenboek Stedelijk Water van Rioned.

Meer informatie

augustus 2021

Opgeleverd: Doelarchitectuur Vaarwegennetwerk


AGENDA

voorjaar 2022 – GeoBuzz 

Datalogische fundering van digital twinning

Een digital twin is een 4D model van een verschijnsel. We beperken ons hier tot het verschijnsel ‘gebied’ ofwel een geografische ruimte. Een gebied kan klein zijn, bijvoorbeeld een ligplaats, maar ook heel groot (in de Nederlandse context: NL!). Het is een hulpmiddel voor analyse, simulatie, beoordeling, planning, beheer en ontwikkeling van dat gebied. In termen van het Metamodel Informatiemodellering (MIM) praten we dan over een model op M0-niveau. Om een goed model te krijgen en te behouden is een adequaat model op M1-niveau vereist, ofwel een goed gegevensmodel, op zijn minst een goed conceptueel (semantisch) gegevensmodel.

Dat houdt onder meer in:
– consistente en valide definities;
– aansluiting bij relevante standaarden in het domein;
– aansluiting bij de in de toepasselijke domeinen gebruikte begrippen (business objects);
– transformatiemogelijkheid naar andere modelleertalen (bijvoorbeeld van UML naar RDF).

In mijn presentatie zal ik ingaan op deze onderwerpen en met name op ontwikkelingen die lopen m.b.t. de integratie van standaarden, zoals daar zijn: Samenhangende Objectenregistratie (SOR), CIM-OI, IMBOR, NTA 8035/NEN 2660, INSPIRE, CityGML en meer. Ik zal laten zien of je kan komen tot integratie en zo ja hoe. Dat mede aan de hand van voorbeelden betreffende de Omgevingswet en het Vaarwegennet (onderdeel van het wegennet, dat zal worden opgenomen in de SOR).