CORSTENS informatiearchitectuur ontwerpt en implementeert als onafhankelijk adviseur informatiesystemen op alle niveaus (van eenvoudig deelsysteem tot en met de geïntegreerde informatievoorziening van een organisatie). Producten zijn:

  • adviezen
  • analyses
  • analyses
  • visies, ontwerpen, modellen en specificaties
  • programma’s
  • testresultaten
  • opleidingen
  • publicaties
  • voordrachten.